Werkwijze

Benieuwd hoe deze groepsaankoop in zijn werk gaat? Hieronder vind je de stappen die genomen worden met bijhorende tijdstippen.

  1. Bij inschrijving als niet-particulier tekent u ook een volmacht opdat Zero Emission Solutions bij uw netbeheerder uw officiële verbruiksgegevens van de voorbije 12 maanden kan opvragen (indien gewenst kan u hiervan een kopie bekomen). Indien u ons uw laatste eindafrekening kan bezorgen, zal u van ons een berekening ontvangen waarin duidelijk wordt hoeveel u kan besparen.

  2. Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode, op 07/04/2019, worden alle inschrijvingen van zowel particulieren als van verenigingen en bedrijven opgedeeld in subgroepen en wordt het bestek per groep uitgestuurd naar de leveranciers die aan de groepsaankoop wensen deel te nemen. Alle leveranciers werden nl. vooraf uitgenodigd om deel te nemen waarbij hen de werkwijze en het bestek werd toegelicht en waarvoor zij hun akkoord gaven. Het bestek is dermate opgevat dat het een 100 % objectieve vergelijking moet mogelijk maken.

  3. In mei sturen de leveranciers hun offerte naar Zero Emission Solutions. Daar worden ze meteen geanalyseerd. Die analyse wordt verwerkt in een individueel rapport voor elke deelnemer dat hen vervolgens via email wordt bezorgd. In dat individueel rapport worden alle ontvangen offertes vergeleken, de beste keuze duidelijk aangegeven en het voordeel op jaarbasis voor de deelnemer becijferd (op voorwaarde dat de deelnemer een recente factuur meestuurde, zoniet kan die vergelijking met de huidige kost uiteraard niet worden gemaakt). Samen met het rapport wordt het contractvoorstel van de meest voordelige leverancier aan de deelnemer bezorgd.

  4. De deelnemer krijgt tijd tot en met 25/05/2019 om het contractvoorstel te tekenen, zoniet is het voorstel niet meer geldig. Het getekende contract dient te worden bezorgd aan Zero Emission Solutions die registreert welke deelnemer wel en welke niet ingaat op het voorstel.

  5. Opgelet : Deelname aan de groepsaankoop is dus vrijblijvend tot op het moment waarop de deelnemer zijn handtekening onder het contractvoorstel zet. Het contract verbindt de deelnemer aan de geselecteerde leverancier. Zero Emission Solutions noch de Stad Hasselt heeft daarbij contractuele verplichtingen.

    Zero Emission Solutions bezorgt meteen de getekende contracten aan de leverancier en volgt de ‘switch’ (overschakeling van de huidige naar de nieuwe leverancier) op. Zero Emission Solutions blijft ook nadien ter beschikking voor vragen of eventuele klachten.

Al 636 deelnemers!

Groepsaankoop eindigt op 07/04/2019

Ja, ik wil besparen 100% vrijblijvend, u beslist achteraf pas of u intekent

Groepsaankoop verschoven naar voorjaar 2019

De elektriciteits- en gasprijzen staan dit najaar historisch hoog omwille van de grote ongerustheid op de energiemarkt (zie grafiek). Zes van de zeven kerncentrales liggen immers net voor de winter uit door technische problemen en onderhoud. Door de hoge elektriciteits- en gasprijzen wordt het afsluiten van de groepsaankoop verschoven naar het voorjaar 2019. U kan zich inschrijven tot 07/04/2019. Het nieuwe contract zal dan in gaan vanaf 01/07/19.

Wat betekent dit concreet voor je huidige situatie?

Je contract loopt nog niet ten einde voor 01/07/19:
Doe je contract verder uit en doe vrijblijvend mee aan de groepsaankoop waarna je kan beslissen of je al dan niet overstapt.
Je contract loopt ten einde voor 01/07/19:
Je zal een nieuw voorstel krijgen van je huidige energieleverancier. Wees er je van bewust dat de prijzen wellicht (tijdelijk) hoger zullen zijn. Je kan je inschrijven voor de groepsaankoop om vanaf de zomer te genieten van een voordeliger tarief. Tip: Wij raden u aan om een contractverlenging gedurende 1 jaar aan een variabele prijs aan te vragen.