Over Zero Emission Solutions

Het Aalsterse studie- en adviesbureau Zero Emission Solutions is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven bij het aankopen van energie en het ontwikkelen van hernieuwbare energie projecten. Hun team bestaat uit ervaren mensen die gepokt en gemazeld zijn in de energiemarkt en steeds op zoek zijn naar nieuwe opportuniteiten om hun klanten te helpen bij het besparen op energiekosten.

Zero Emission Solutions ontwikkelde een aanpak van wat zij zelf “slimme groepsaankopen” noemen. Bedrijven die inschrijven voor de groepsaankoop worden onverdeeld in subgroepen of loten met eenzelfde verbruiksprofiel. Zo worden bvb. laagspanningsaansluitingen met een jaarlijkse meteropname niet gemengd met grote verbruikers op middenspanning waar er een automatische kwartuurmetering gebeurt. De prijssetting op de markt is voor die 2 categorieën nl. totaal verschillend. Ook zijn er bepaalde leveranciers die erg concurrentieel zijn, maar die enkel op een bepaald marktsegment werken en dus voor een totale heterogene groep niet in aanmerking komen.

Naast deze groepsaankoop kan u bij Zero Emission Solutions ook terecht voor haalbaarheidsstudies en projectbegeleiding voor zonnepanelen, windenergie, biomassa en warmtekrachtkoppeling.

Zero Emission Solutions is 100 % onafhankelijk, neutraal en objectief tegenover energieleveranciers of andere bedrijven in de sector. Die neutraliteit, samen met de garantie van kwaliteit, maakte dat NSZ Zero Emission Solutions als partner koos om deze groepsaankoop te begeleiden.