Veelgestelde vragen

Wie kan deelnemen?

Zowel inwoners van Hasselt als verenigingen en bedrijven gevestigd in Hasselt kunnen deelnemen aan de groepsaankoop.

Eindafnemers met een elektriciteitsverbruik van maximum 50.000 kWh/jaar en aardgasverbruik van maximum 100.000 kWh/jaar per ondernemingsnummer kunnen deelnemen ongeacht de einddatum van hun huidig contract. De wetgeving laat voor hen toe om op elk moment over te schakelen naar een andere leverancier. Eindafnemers met een groter verbruiksvolume kunnen enkel deelnemen indien hun huidig contract ten vroegste op 30/06/2019 eindigt en ten laatste op 30/06/2020.

Wat moet ik doen om deel te nemen aan de groepsaankoop?

Om deel te nemen aan de groepsaankoop volstaat het om het inschrijvingsformulier op de website in te vullen. U krijgt dan automatisch een pdf van die inschrijving toegestuurd. Die moet u ondertekend mailen naar groepsaankoop@zeroemissionsolutions.com, faxen naar 053/41.66.00 of via de post versturen naar Zero Emission Solutions (Moorselbaan 383, 9300 Aalst).

Welke praktische gevolgen heeft dit voor mij, mijn vereniging of mijn bedrijf?

De groepsaankoop zorgt er voor dat u er zelf weinig tijd voor hoeft vrij te maken. Om deel te nemen moet u enkel het inschrijvingsformulier invullen en ondertekend terugsturen. Eens de groepsaankoop is uitgevoerd, ontvangt u een rapport met de gedetailleerde vergelijking van de voorstellen die werden ontvangen en met het advies welke leverancier voor u de beste keuze is. Tenslotte moet u het contract van de leverancier ondertekend en op elke pagina geparafeerd terug sturen naar groepsaankoop@zeroemissionsolutions.com. Zero Emission Solutions zorgt voor de verdere praktische afhandeling. Deelname aan de groepsaankoop heeft dus weinig praktische gevolgen.

Hoeveel kost deelname aan deze groepsaankoop?

Deelname aan de groepsaankoop is gratis, maar exclusief voor inwoners van Hasselt, evenals verenigingen en bedrijven gevestigd in Hasselt. Wel vragen wij om niet deel te nemen als u geen intentie hebt om uiteindelijk voor de goedkoopste leverancier te kiezen. Dat zou het succes van de groepsaankoop kunnen hypothekeren.

Zero Emission Solutions werkt uiteraard niet gratis. In sommige groepsaankopen wordt het organiserend bureau betaald door de winnende leverancier. Dat is hier niet het geval. Het is de stad Hasselt die Zero Emission Solutions op basis van een overheidsopdracht heeft aangeduid en betaald. Zero Emission Solutions heeft er dus geen enkel belang welke leverancier uiteindelijk de groepsaankoop wint.

Wat is een EAN nummer?

De EAN code is het identificatienummer van uw aansluiting en heeft 18 cijfers. De eerste twee cijfers zijn identiek voor heel België (54). Dat nummer is heel erg belangrijk omdat uw aansluiting ermee kan worden geïdentificeerd voor de levering van elektriciteit en gas. U kunt het EAN nummer vinden op de factuur van uw huidige energieleverancier. U kunt ook contact opnemen met uw netbeheerder (intercommunale).

Ik beschik over meerdere aansluitingen, kan ik deelnemen?

Het deelnemingsformulier voorziet meerdere aansluitingen. Dat is dus geen probleem.

Wat als ik ingeschreven ben en nadien niet meer wens deel te nemen aan de groepsaankoop?

Deelname aan de groepsaankoop houdt sowieso niet in dat u verplicht wordt om uiteindelijk een contract met een leverancier te ondertekenen. Maar indien u voortijdig afhaakt kan u dat best zo snel mogelijk melden aan Zero Emission Solutions.

Welke gegevens omtrent het energiegebruik moet ik precies doorgeven bij het inschrijven?

Voor particulieren : enkel de informatie die u moet invullen op het deelnemingsformulier

Voor bedrijven en verenigingen :De verbruiksgegevens van uw aansluiting(en) worden door Zero Emission Solutions opgevraagd bij de netbeheerder. Hiervoor geeft u aan Zero Emission Solutions de machtiging door ondertekening van het inschrijvingsformulier. U hoeft deze gegevens dus niet zelf te verzamelen en op te sturen.

Dien ik mijn huidige leverancier te verwittigen indien ik wens deel te nemen aan de groepsaankoop?

Om deel te nemen aan de groepsaankoop moet u uw huidige leverancier niet op de hoogte brengen. U moet wel rekening houden met de contractuele voorwaarden in de overeenkomst met uw huidige leverancier. Als er in deze overeenkomst een opzegperiode wordt vermeld moet u die uiteraard respecteren.

De opzegperiode is niet voor elke leverancier of contract hetzelfde. Controleer dus uw contract en zeg de overeenkomst op volgens de daarin vermelde verplichtingen. Voor de opzegbrief vindt u hier een aan te vullen template terug.

U kan deze gebruiken om uw contracten op te zeggen. Eindafnemers met een jaarverbruik kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh aardgas per ondernemingsnummer kunnen sowieso op elk moment overstappen en dit zelfs zonder het contract met de huidige leverancier stop te zetten.

Moet ik een opzegperiode respecteren?

Eindafnemers met een jaarverbruik kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh aardgas per ondernemingsnummer kunnen sowieso op elk moment overstappen, mits respectering van een opzegperiode van 1 maand, maar zonder verbrekingsvergoeding.

Voor grotere verbruikers gelden volgende regels : Als u nooit een contract heeft ondertekend bij een leverancier en u dus nog door de standaardleverancier wordt beleverd, moet u geen opzegperiode respecteren. Als u wel al ooit een contract heeft ondertekend, moet u de contractuele voorwaarden met uw huidige leverancier respecteren. De opzegperiode is niet voor elke leverancier of contract hetzelfde. In de markt variëren de opzegperiodes van 1 tot 3 maanden.

De opzegperiode vindt u terug in uw contract. U kan natuurlijk ook contact opnemen met uw huidige leverancier die u deze informatie moet meedelen.
Het opzeggen van uw contract doet u best door middel van een aangetekend schrijven. Voor de opzegbrief vindt u hier een aan te vullen template terug.

Wie regelt mijn overstap?

Van zodra u een overeenkomst met een leverancier heeft getekend, zal deze er voor zorgen dat de overschakeling van de oude leverancier gebeurt. De nieuwe leverancier zal de distributienetbeheerder op de hoogte brengen van deze overschakeling. Deze overschakeling wordt opgevolgd door Zero Emission Solutions zodat u er zeker van bent dat die tijdig gebeurt. Zero Emission Solutions houdt u hier ook van op de hoogte.

Indien ik vragen heb of hulp nodig heb bij het inschrijven, wie kan ik contacteren?

Met vragen kan u steeds terecht op groepsaankoop@zeroemissionsolutions.com of op het nummer 053 41 66 66. Uiterlijk binnen de 48 uur krijgt u antwoord.

Op welk deel van de energiefactuur zal de groepsaankoop impact hebben?

Een energiefactuur bestaat uit verschillende componenten. Het belangrijkste gedeelte is natuurlijk de kostprijs voor het product als dusdanig, zijnde de kubieke meter aardgas of de kilowattuur (kWh) elektriciteit.
Maar om dat gas of die stroom tot bij de eindafnemer te brengen, rekenen de netbeheerders ook transport- en distributiekosten aan. En de overheid wil ook zijn deel via diverse taxen en heffingen. Hoeveel dat allemaal precies is hangt af van het type verbruiker. Op onderstaande grafiek wordt in €/MWh aangegeven hoe de verhoudingen bij elektriciteit liggen. Dit voor respectievelijk een zéér grote industriële verbruiker (‘Elia-klant’), een middelgrote industriële verbruiker met een verbruik van 20 GWh/jaar, een KMO met een verbruik van 200 MWh/jaar en een residentiële particuliere klant.

 

(Bron : VREG)

De groepsaankoop kan enkel een verschil maken op het energiegedeelte (‘commodity’) en het deel GSC’s-WKC’s. Transportkosten en taxen zijn uiteraard niet negotieerbaar.

Worden alle leveranciers betrokken?

Alle energieleveranciers met een leveringsvergunning, verleend door de VREG, die ook effectief operationeel zijn als energieleverancier, worden aangeschreven om aan te bieden voor deze groepsaankoop.

Waarom loopt de overeenkomst met mijn toekomstige leverancier tot 30/06/2021?

Onafhankelijk van de startdatum van de overeenkomst zal het contract met de leverancier lopen tot 30/06/2021. Alleen door voor de gehele groep eenzelfde einddatum te kiezen kunnen we een objectieve vergelijking maken tussen de verschillende aanbieders.

Hoeveel zal ik besparen?

Hoeveel u zal besparen is afhankelijk van de prijzen die u vandaag betaalt. In vorige groepsaankopen is Zero Emission Solutions er steeds in geslaagd om voor alle deelnemers een fikse besparing te realiseren. Zero Emission Solutions zorgt er sowieso voor dat u, in vergelijking met de huidige markt, een zeer gunstig tarief voor de afname van elektriciteit en aardgas heeft voor de periode tot 30 juni 2021.

Wat als een andere leverancier achteraf beweert een goedkopere offerte te kunnen aanbieden?

In dit geval mag u ZES zeker contacteren voor een gratis vergelijking uit te voeren. Een goedkopere prijs kan, maar belangrijk is om verschillende factoren goed na te kijken:

  • Is de markt gedaald?
  • Gaat het (in het geval van elektriciteit) over een geïndexeerde prijs?
  • Gaat het bij gas over een andere type formule?
  • Gaat het over dezelfde leveringsperiode?
Groene stroom?

De stroom die via deze groepsaankoop wordt aangekocht is gegarandeerd afkomstig van hernieuwbare energiebronnen én 100 % van Belgische oorsprong.  Dit wordt zo in het bestek geëist en zal nadien worden geverifieerd via de VREG, de officiële energieregulator.

Al 636 deelnemers!

Groepsaankoop eindigt op 07/04/2019

Ja, ik wil besparen 100% vrijblijvend, u beslist achteraf pas of u intekent