Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn prosumententarief als ik een batterij plaats?

Wanneer je een thuisbatterij plaatst, blijf je een forfaitaire bijdrage betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, zolang je een terugdraaiende teller hebt. Om dit prosumententarief te vermijden, kan wie al een digitale meter heeft overstappen naar het nieuwe nettarief in plaats van het prosumententarief. Je betaalt dan enkel nog voor je werkelijke afname van het elektriciteitsnet.

Uw werkelijke afname van het net kan sterk verminderd worden met een batterij.

Ik heb nog groenestroomcertificaten. Kan ik die behouden na de plaatsing van een batterij?

Als eigenaar van een thuisbatterij behoud je je groenestroomcertificaten.

Kan je ook zonder zonnepanelen voordeel halen uit een batterij?

In principe kan je ook stroom opslaan die je van het net haalt op een goedkoop moment (nachttarief) om te gebruiken op duurdere momenten. Maar het verschil tussen dag- en nachttarief wordt steeds kleiner…

Over welk type batterij gaat het in deze groepsaankoop ?

De groepsaankoop heeft betrekking op thuisbatterijen vanaf 2 tot 10 kWh. Het gaat telkens om ion-lithium batterijen, aangezien die momenteel de beste performantie hebben (zoutwaterbatterijen hadden een alternatief kunnen zijn, maar die hebben een veel grotere omvang en laden traag op en af).

Is er verhoogd brandgevaar na de plaatsing van een batterij?

Tot op heden zijn nog geen incidenten zoals brand of ontploffing door toedoen van thuisbatterijen (waterstof of accu) gemeld. Op het vlak van explosiviteit zijn thuisaccu’s immers al sterk geëvolueerd. Daarom zal je verzekeringsmaatschappij geen bijkomende premie aanrekenen wanneer je zo’n batterij laat plaatsen. Als er zich toch een incident zou voordoen zal je als verzekerde steeds kunnen rekenen op de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij.

Wat is de levensduur van een thuisbatterij?

Op de Europese markt geven de meeste producenten van thuisbatterijen tien jaar garantie. Studies tonen aan dat de uiterste levensduur van de huidige generatie batterijen twintig jaar bedraagt.

Wanneer wordt de thuisbatterij geplaatst?

De plaatsing wordt voorzien vanaf januari 2021.

Ik heb een zonnepaneleninstallatie. Heb ik een extra omvormer nodig voor een batterij?

Als je zonnepanelen hebt, heb je ook een omvormer. Maar ietwat oudere omvormers zijn niet bidirectioneel en dus niet geschikt voor een thuisbatterij. In dat geval zal een extra omvormer voor de batterij nodig zijn.

Hoe groot is zo’n installatie?

De omvormer is een klein bakje, van zowat 30 cm breed, 20 cm hoog en 10 cm diep. De grootte van de batterij hangt af van hoeveel kWh ze moet opslaan maar ga daar maximaal uit van 60 cm breed, 60 cm hoog en 20 cm diep voor de grootste.

Waar kan ik die batterij best laten plaatsen?

De batterij wordt best in een droge niet verwarmde ruimte geplaatst, bvb een technische berging of garage. De batterij geeft een beetje warmte af.

Kan ik een premie aanvragen voor het plaatsen van een thuisbatterij?

Ja dat kan! De premie bedraagt 250 € per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem. De premie bedraagt maximaal 3.200 euro en kan nooit meer bedragen dan 35% van de investeringskosten. Deze dient aangevraagd te worden uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de factuurdatum.

U kan de premie online aanvragen via volgende website: https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

Toch nog vragen ? Bel dan naar Zero Emission Solutions op het nummer 053 41 66 66

Al 246 deelnemers!

Groepsaankoop eindigt op 30/11/2021

Ja, ik wil besparen 100% vrijblijvend, u beslist achteraf pas of u intekent