Een initiatief van: Zero Emission Solutions

Meer info?
groepsaankoop@zeroemissionsolutions.com
053 41 66 66

Hoe werkt deze groepsaankoop?

Bij inschrijving tekent u ook een volmacht opdat Zero Emission Solutions bij uw netbeheerder uw officiële verbruiksgegevens van de voorbije 12 maanden kan opvragen (indien gewenst kan u hiervan een kopie bekomen). Indien u ons uw laatste eindafrekening kan bezorgen, zal u van ons een berekening ontvangen waarin duidelijk wordt hoeveel u kan besparen.

Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode, op 31/12/2017, worden alle inschrijvingen opgedeeld in subgroepen (zie elders) en wordt het bestek per groep gepubliceerd zodat de leveranciers die aan de groepsaankoop wensen deel te nemen, kunnen intekenen. Het bestek is dermate opgevat dat het een 100 % objectieve vergelijking moet mogelijk maken.

Op 12/02/2018 sturen de leveranciers hun offerte naar Zero Emission Solutions. Daar worden ze meteen geanalyseerd en de winnende offerte wordt geselecteerd. Uw resultaat van deze aankoop kan op facultatieve basis verder worden geoptimaliseerd. Op uw expliciete vraag kan immers door ZES een factuurcontrole gebeuren mits betaling aan ZES van een fee van €26 per factuur of een succesvergoeding van 1/3 van het bedrag van de creditnota’s die als gevolg van de factuurcontrole door de leverancier in uw voordeel werden opgemaakt. Die analyse wordt desgevallend verwerkt in een individueel rapport voor elke deelnemer dat hen meteen via email wordt bezorgd. In dat individueel rapport worden alle ontvangen offertes vergeleken, de beste keuze duidelijk aangegeven en het voordeel op jaarbasis voor de deelnemer becijferd (op voorwaarde dat de deelnemer een recente factuur meestuurde, zoniet kan die vergelijking met de huidige kost uiteraard niet worden gemaakt). Samen met het rapport wordt het contractvoorstel van de meest voordelige leverancier aan de deelnemer bezorgd.
De deelnemer krijgt dan maximum 5 dagen om het contractvoorstel te tekenen, zoniet is het voorstel niet meer geldig. Het getekende contract dient te worden bezorgd aan Zero Emission Solutions die registreert welke deelnemer wel en welke niet ingaat op het voorstel.

Zero Emission Solutions bezorgt meteen de getekende contracten aan de leverancier en volgt de ‘switch’ (overschakeling van de huidige naar de nieuwe leverancier) op. Zero Emission Solutions blijft ook nadien ter beschikking voor vragen of eventuele klachten.