Veelgestelde vragen

Hoe gaat deze groepsaankoop in zijn werk?

Uw inschrijving is gratis en volledig vrijblijvend. Na de inschrijving zal u een mail ontvangen, van de op voorhand gekozen installateur, om een afspraak in te plannen. De installateur komt vervolgens langs voor opmetingen en opmaak van een offerte op maat. Indien gewenst kan u meteen tekenen. Als u getekend heeft, heeft u nog steeds 14 dagen bedenktijd.

Wanneer worden de zonnepanelen geplaatst?

Wanneer u inschrijft voor 31/03/19 en nadat u de offerte van de leverancier heeft bevestigd, zal deze contact opnemen om een plaatsingsdatum te plannen. Tenzij u dat anders zou willen, wordt gepland dat uw zonnepanelen geïnstalleerd zijn voor 1 juli 2019.

Hoe lang duurt de plaatsing?

De plaatsing van de zonnepanelen zal 1 dag in beslag nemen.

Kan ik mijn gegevens na inschrijving nog zelf aanpassen?

Neen. Als u in dit geval bent, neemt u best contact op met ons, om op deze manier uw gegevens op de gewenste manier te corrigeren. Dit contact kan via groepsaankoop@zeroemissionsolutions.com of 053/41 66 66.

Kan ik meer dan één keer inschrijven?

Uiteraard. Dan hoeft u enkel voor elke installatie of adres in te schrijven via ons inschrijvingsformulier.

Wat zijn zonnepanelen?

Zonnepanelen zetten de energie van de zon om tot bruikbare elektriciteit voor uw woning.

Welke afmetingen hebben de zonnepanelen?

In deze groepsaankoop worden zonnepanelen van standaard afmetingen gebruikt: 1,67 m² per paneel.

Hoe is de prijs samengesteld en hoe zit het met de betaling?

De prijs op de uiteindelijke offerte is inclusief (eventueel) plaatsbezoek en plaatsing. Deze offerte zal opgesteld zijn op basis van wat u op het inschrijvingsformulier hebt ingevuld. Bij het intekenen op die offerte, dient u een voorschot van 10% te betalen.

Is deze prijs de goedkoopste op de markt?

Voor zonnepanelen van deze kwaliteit zal dat inderdaad de beste prijs zijn. Zonnepanelen van slechte kwaliteit zullen goedkoper op de markt te vinden zijn, maar hebben een lagere efficiëntie en gaan veel minder lang mee.

Hoeveel zal ik besparen?

In de inschrijvingsmodule zal een berekening van de mogelijke besparing te zien zijn. Ook bij de uiteindelijke offerte zal een besparingsrapportje meegestuurd worden.

Men spreekt altijd van kiloWattpiek, maar wat houdt dat eigenlijk in?

Het piekvermogen van zonnepanelen wordt uitgedrukt in kiloWattpiek, afgekort kWp. Dit is het vermogen dat uw zonnepanelen maximaal kunnen leveren.

Wat zijn de geraamde kosten voor zonnepanelen?

Dit hangt uiteraard af van hoe groot uw installatie zal zijn. Dat hangt op haar beurt weer af van uw elektriciteitsverbruik, het mogelijke budget en de beschikbare dakoppervlakte. Een gemiddelde installatie bij een gezin kost vandaag zo’n 4.000 €.

Via deze groepsaankoop proberen we een hoge kwaliteit aan te bieden, en tegelijkertijd de prijs te drukken.

Wat bedoelt men met een “terugdraaiende teller”?

Zonnepanelen produceren elektriciteit voor uw woning. Op het ogenblik dat uw installatie meer produceert dan wat u aan het verbruiken bent, stuurt u uw stroom naar het net en telt uw teller achteruit.

Vanaf midden 2019 worden de ‘terugdraaiende tellers’ systematisch vervangen door digitale meters die niet meer terugdraait, maar de afname van het net en de injectie vanuit de zonnepanelen naar het net apart zal meten. het Vlaams Parlement besliste op 13/03/2019 echter dat eigenaars van zonnepanelen die voor 31/12/2020 geplaatst werden, de injectie van de afname zal worden afgetrokken, waardoor dit op identiek hetzelfde neerkomt als voorheen met de terugdraaiende teller. U kan das geen negatieve gevolgen hebben van het installeren van een digitale meter.

Wat bedoelt men met een “prosumententarief”?

Het hierboven vermelde voordeel wordt deels gecompenseerd door een “prosumententarief”. Dat is een vergoeding die u via uw elektriciteitsfactuur betaalt voor die terugdraaiende teller. Zoniet zou iemand die op jaarbasis even veel zonnestroom produceert als hij elektriciteit verbruikt, gratis gebruik kunnen maken van het net. De hoogte van het prosumententarief vindt u op https://www.vreg.be/nl/prosumententarief-2019.

Wat is de elektriciteitsopbrengst van mijn zonnepanelen?

Dit is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren: de installatie zelf, de weersomstandigheden, mogelijke schaduwvorming in de buurt en de oriëntatie van de installatie spelen allemaal een rol in de opbrengst van uw installatie.

Wanneer de oriëntatie van hellend opgestelde zonnepanelen optimaal is, kan uw opbrengst per kWp zo’n 1000 kWh bedragen.

Kunnen zonnepanelen op elk dak geïnstalleerd worden?

Ja. Tegenwoordig hebben de aannemers alles voorhanden op gebied van installatietechnieken om op eender welk dak zonnepanelen te installeren. Hou wel rekening met uw toekomstplannen. Zonnepanelen liggen gemiddeld toch zo’n 25 jaar op uw dak, waardoor renovatiewerken aan het dak beter gepland worden voor het plaatsen van zonnepanelen.

Noordelijk georiënteerde daken zijn uiteraard niet ideaal geschikt. Daken met specifieke bekleding (zoals leistenen) kunnen een lichte meerkost aan installatie hebben.

Wordt mijn huis meer waard door zonnepanelen?

Zonnepanelen verhogen de EPC-waarde van uw huis. Deze waarde slaat op het geraamde energieverbruik en de kwaliteit van de energie- en isolatievoorzieningen van de woning. Hierdoor stijgt de waarde van uw woning wanneer u zou beslissen deze te verkopen of verhuren.

Heb ik voor zonnepanelen een bouwvergunning nodig?

Meestal is er geen vergunning nodig. In het geval van een hellend dak worden de zonnepanelen zo goed als altijd geïntegreerd in het hellend vlak geïnstalleerd (ter vervanging van de dakbedekking of er bovenop). In dit geval bent u vrijgesteld van een bouwvergunningsaanvraag.

Wanneer u een plat dak hebt, mag de hellend geplaatste zonnepanelen niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komen. Indien dat wel het geval zou zijn, moet u zich wenden tot de Dienst Stedenbouw van uw gemeente. Ook voor een geklasseerde woning moet u een bouwvergunning hebben om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Bij een plaatsbezoek zal deze informatie ook te bekomen zijn bij de bezoekende aannemer.

Welke garanties krijgt u via de groepsaankoop?

De groepsaankoop biedt 10 jaar garantie op de omvormer en de installatie van het totale systeem, en 25 jaar vermogengarantie. Bovendien is Zero Emission Solutions tot een jaar na de installatie van de panelen beschikbaar voor advies en vragen rond deze zonnepanelen.

Zijn er financieringsmaatregelen mogelijk voor deze maatregel?
 • – Eigen financiering
 • – Met een energiekrediet via uw eigen bank
 • – Via de Vlaamse Energielening, indien u tot de afgebakende doelgroep behoort:
  •   – Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1)
  •   – Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340 EUR, verhoogd met 1.630 EUR per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 2016, aanslagjaar 2017)
  •   – Gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 18.730,66 EUR, verhoogd met 3.467,55 EUR per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het inkomen van 2017, aanslagjaar 2018)
  •   – Personen die in schuldbemiddeling zitten
  •   – Personen die recht hebben op een verwarmingstoelage van het OCMW

<!–Via Energiehuis BEA kan u een aanvraag indienen voor een energielening. Deze is specifiek in het leven geroepen voor mensen die willen investeren in energiebesparende maatregelen. De rentevoet van deze lening op maximum 5 jaar bedraagt 0 of 2%, afhankelijk van uw woonplaats en persoonlijke situatie. Voor meer informatie of een afspraak omtrent de energielening of premie-aanvraag, kan u contact opnemen met Energiehuis BEA (info@vzwbea.be of 0800/930 30).–>

Hoeveel bedraagt de BTW op mijn aankoop?

Als uw huis jonger dan 10 jaar is, betaalt u 21% BTW. Als uw huis ouder is, dan bedraagt de BTW slechts 6%.

Kan ik 2 verschillende daken aanduiden? (bijvoorbeeld het dak van mijn huis en dat van een alleenstaande garage)

Nee. Deze mogelijkheid is er niet. Dit kan u wél oplossen, door bij de 2e pagina op de inschrijfmodule met de schuifbalk de grootte van uw systeem groter te maken. Op die manier schrijft u zich dan toch in voor de gewenste hoeveelheid zonnepanelen.

Kan er ingeschreven worden na de inschrijvingsperiode van 31/03/2019?

Ja. Er kan later ingeschreven worden dan de vooropgestelde inschrijvingsdatum. Bij inschrijving na 31/03/2019 kan er geen garantie gegeven worden dat de panelen voor 1 juli 2019 geplaatst zullen worden.

Welke panelen en omvormers worden aangeboden?

De groepsaankoop zonnepanelen van VZW BEA biedt twee type panelen aan. Er is de keuze uit een poly kristallijn paneel van Talesun met een vermogen van 275 Wp en een full black mono kristallijn paneel van Longi Solar met een vermogen van 300 Wp. Als omvormer wordt SAJ en HUAWEI aangeboden. De HUAWEI omvormer is compatibel met een batterij.

Indien u dit wenst, wordt ook een hoogrendementspaneel aangeboden met een vermogen van 330 Wp.

Toch nog vragen ? Bel dan naar Zero Emission Solutions op het nummer 053 41 66 66

Al 663 deelnemers!

Groepsaankoop eindigt op 31/08/2019

Ja, ik wil besparen 100% vrijblijvend, u beslist achteraf pas of u intekent